Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Saracen®

Saracen®


Användningsområde

 

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrö samt i slåtter vall och betesvall på åkermark.

Behandling av stråsäd får ej ske senare än vid begynnande axgång.

Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.

 

Verkningssätt

 

Saracen®, ingår i gruppen av triazolopyrimidin herbicider, en grupp av medel, som hämmar plantenzymet acetolactat synthase (ALS).

Behandlade känsliga plantor kommer ej att kunna producera viktiga aminosyror och detta leder till plantans död.

Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart synliga förändringar på ogräsen kan iakttagas inom 1-3 veckor. Efter 3-6 veckor är hela

plantan nedvissnad.

 

Klassificering av verkningssätt

Florasulam är en ALS inhibator. Herbicide Resistant Weeds Classification (HRAC), B.

 


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

Teknisk service

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy