Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Saracen® Delta

Saracen® Delta


Reducerar risken för resistens

 

Saracen® Delta är en kombinationsprodukt med fokus på att reducera risken för resistens.

 

Saracen® Delta innehåller  50 g/l florasulam och 500 g/l diflufenican i en flytande suspensionskoncentrat (SC) formulering.

 

Florasulam tillhör HRAC grupp B. Diflufenican tillhör HRAC grupp F1.

 

Kombinationen av de två aktiva substanserna reducerar risken för att känsliga ogräsarter utvecklar resistens mot Saracen® Delta.

 

Florasulam är en systemisk verkande bladherbicid. Den aktiva substansen fungerar som en ALS-hämmare liknande sulfonylurea-medlen (SU-preparat). Florasulam gör så att växten inte kan producera viktiga aminosyrer.

 

Diflufenican är en så kallad  pyridincarboxamid och tillhör gruppen av nicotinalider, som verkar genom att  den aktiva substansen inhiberar carotenoidsyntesen i växterna. Carotenoiderna är cellpigmenter, som ser till att de enskilda cellerna förmår att absorbera energin som bildats vid fotosyntes. Utan carotenoider bleks växten och växtcellen kommer att dö.  Diflufenican ger både blad - och jordeffekt. Vid besprutning bildas en film på jordytan från vilken den aktiva substansen tas upp när nytt ogräs spirar. 

 

Saracen® Delta information

Innehåller: 50 g./l. florasulam + 500 g./l. diflufenican.
Emballage storlek: 0,5l.
Registreringsnummer: 11-53


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

Teknisk service

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy