Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Glyfonova® Supreme

Glyfonova® Supreme


Glyfonova® Supreme innehåller glyfosat som aktiv substans. Glyfosat är en systemisk herbicid för bekämpning av kvickrot och andra fleråriga gräs samt ett- och fleråriga örtogräs.

 

Glyfonova® Supreme upptas genom bladen och transporteras till rotsystemet. Därefter vissnar plantan inom 5 - 14 dagar. Glyfonova® Supreme som träffar jord inaktiveras genom bindning till lerpartiklarna.

 

Glyfonova® Supreme omvandlas till i jorden naturligt förekommande ämnen, såsom vatten, koldioxid, fosfat och nitrat.

 

Användningsområde:

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

  1. mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning
  2. i samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

 

Glyfonova® Supreme innehåller 450 g/l glyfosat.

 

Glyfonova® Supreme säljes i 20ltr förpackning. 

 

Glyfonova® Supreme har godkänts för 30.06.2017.

 


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.


Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad
pdf Produktblad

Teknisk service

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy